Microsoft umožňuje uživatelům Windows 7 a novějších zdarma přejít na Windows 10. Jeho agresivní

...

Při zhotovení desek plošných spojů se v amatérských podmínkách většinou používá tzv. fotocesta.

Go to top