Popis vlastností součástek používaných v elektronických obvodech s důrazem na jejich použití. Vynechal jsem většinu teorie a fyzikální principy včetně výpočtů s výjimkou těch nejdůležitějších.

Společně s rezistory a kondenzátory tvoří základní skupinu pasivních součástek.

Součástky se dvěma elektrodami, označovanými jako anoda a katoda.

Vyznačují schopností shromažďovat v sobě elektrický náboj. Jejich hlavní vlastností je kapacita, jejíž základní jednotkou je F (farad).

Svítící diody (Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo).

Pojistka je zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu.

Je součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty.

Jejich hlavní vlastností je elektrický odpor, jehož základní jednotkou je Ω (ohm).

Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Go to top