Pojistka je zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu.

V elektronice se nejčastěji používají tavné pojistky, které se při překročení určité velikosti proudu, která je podstatně vyšší než provozní přepálí a přeruší elektrický obvod. Jejich úkolem je chránit zdroj i připojené zařízení ve které by následkem poruchového stavu mohlo dojít rozsáhlejším škodám. Například zničení dalších součástek nebo zvýšení teploty s nebezpečím vzniku požáru.

Nikdy pojistky neopravujte a vadnou pojisku vždy nahraďte stejným typem!

Schématická značka

pojistky 01
Obvykle se ve shématech značí písmenem F (Fuse) a pořadím. Může být také uvedena jmenovitá hodnota proudu.

Druhy pojistek

Pojistky mohou být tavné (trubičkové, axiální, radiální, nožové, SMD) nebo vratné.

Trubičkové (skleněné) pojistky

Bývají také označovány jako přístrojové. Vlákno pojistky je umístěno ve skleněné trubičce opatřené na koncích kovovými kontakty (čepičkami). Vkládají se do různých druhů držáků a jsou často přístupné bez demontáže krytu přístroje, takže je jejich výměna snadná. Při zkratu se tavné vlákno přepálí a přeruší elektrický obvod. Běžně jsou značeny písmenem určujícím rychlost reakce, jmenovitou hodnotou proudu a napětí.

Význam písmen označujících rychlost:

FF - velmi rychlá
F - rychlá
M (MT) - středně rychlá
T - pomalá

pojistky 02

Příklad značení T 3.15A 5x20:

Technické parametry
Rychlost pojistky pomalá  
Jmenovitý proud 3,15 A
Jmenovité napětí 250 V
Materiál pouzdra sklo  
Náplň pouzdra žádná  
Max. proudová špička 35 A
Rozměr Ø5  x 20 mm

Některé rychlé pojistky mají skleněnou trubičku vyplněnu jemným křemičitým pískem (jsou neprůhledné). Písek zajistí, že odpařený kov vytvoří navzájem izolované kapky, ale ne souvislý povlak. Ten by mohl způsobit, že pojistka povede proud i po přerušení. Pomalé pojistky se používají například v napájecích zdrojích, kde při zapnutí dochází k proudovým špičkám, rychlé pro jištění poudových svorek multimetrů. Pojistka vydrží trvale 1,5 násobek jmenovitého proudu. K přerušení dojde podle toho, kolikrát je překročena hodnota jmenovitého proudu a o jaký typ pojistky se jedná (20 ms až 10 s). Rychlost reakce závisí také na teplotě okolí. Vypínací schopnost určuje, jaký maximální proud pojistka vydrží, aniž by došlo k její destrukci.

Axiální a radiální pojistky

Mají drátové vývody a jsou určeny k zapájení do desky plošných spojů. Nejsou snadno přístupné a k jejich výměně je třeba použít speciální nářadí (odsávačka, pájka). Bývají umístěny uvnitř elektronických zařízení a naleznete je například ve spínaných zdrojích.

pojistky 03pojistky 05

Nožové pojistky (autopojistky)

Jak z názvu vyplývá, používají se hlavně v automobilech, ale nalezneme je i v jiných elektronických zařízeních, kde nahrazují trubičkové pojistky pro jištění velkých proudů. Vyrábí se v rozsahu 1 až 40 A. Barva odpovídá jmenovitému proudu. Jsou konstruovány tak, aby je bylo možné snadno a rychle vyměnit.

pojistky 04

Mezinárodní barevné značení pojistek

Barva černá šedá fialová růžová

světle
hnědá

zelená hnědá červená modrá žlutá bílá zelená modro
zelená
okrová
Proud [A] 1 2 3 4 5 5 7,5 10 15 20 25 30 35 40

 

SMD pojistky

Jsou určeny pro technologii povrchové montáže SMT (surface mount technology).

pojistky 06pojistky 08

Také pro pojistky SMD jsou k dispozici držáky usnadňující jejich výměnu.

Vratné pojistky

pojistky 07Jako vratné pojistky se také používají PTC (Positive Temperature Coefficient) termistory. Při průchodu zvětšeného proudu se ohřejí a prudce zvýší svůj odpor. Tím se sníží se procházející proud a zařízení se odpojí. Po vychladnutí se vrátí do původního stavu.

Proto se také často používají k zachycení proudového rázu při zapínání spínaných zdrojů nebo zdrojů větších výkonů s toroidními transformátory. Po zapnutí se nabíjejí filtrační kondenzátory a odbíraný proud mnohonásobně převyšuje hodnotu proudu v provozním stavu. Bez ochrany dojde k vypnutí jističe a tím i odpojení celého obvodu (vypnou se všechny spotřebiče ve stejném okruhu).

 

Go to top