Šablony určují vzhled stránek (velikost stránky, barvy, umístění menu a dalších prvků, apod.). Již při základní instalaci se polečně s Joomlou naistalují také tři šablony pro FrontEnd (to, co vidí návštěvníci stránek) a dvě pro BackEnd, kterou vidí jen administrátor. Předvolena je šablona Beez2 (FrontEnd) a Bluestork (BackEnd). Šablony jsou uloženy ve složce templates a administrator/templates, kde naleznete řadu složek a souborů. Ke stylování vzhledu slouží soubory uložené ve složce css, dále jsou zde složky images obsahující obrázky, a další.
Od šablon standardně nainstalovaných v Joomle neočekávejte žádné zázraky. Chybí v nich řada prvků, na které jsme zvyklí. Například vyjížděcí submenu (drop down menu). Možnosti konfigurace jsou omezené. Také počet pozic pro umístění prvků je poměrně malý. Větší počet pozic oceníte tehdy, chcete-li do stránky vložit různé dopňky (menu, obrázky, formuláře a další moduly).

Kromě toho, že šablona určuje jednotný vzhled stránek, bývají její součástí také další doplňující prvky.

Joomla standardně používá Mootools, což je Javascriptový framework. Společně s některými šablonami je distribuován také framework, jehož název a obsah závisí na konkrétní šabloně.

Go to top