Joomla standardně používá Mootools, což je Javascriptový framework. Společně s některými šablonami je distribuován také framework, jehož název a obsah závisí na konkrétní šabloně.

Obecně je Framework softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a organizaci jiných softwarových projektů. Může obsahovat podpůrné programy, knihovnu API, návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji. Cílem frameworku je převzetí typických problémů dané oblasti, čímž se usnadní vývoj tak, aby se návrháři a vývojáři mohli soustředit pouze na své zadání.

V případě šablon pro Joomlu není framework nijak definován a ovládací rozhraní i možnosti závisí na konkrétní šabloně, respektive autorovi (firmě). Názvy i obsah jsou tedy různé a zpravidla se soustřeďují na vylepšení nebo rozšíření stávajících funkcí Joomly a integraci dalších doplňků.

Framework zpravidla obsahuje různé skripty, knihovny, funkce a soubory integrované do šablony. Omezí se tak potřeba instalace dalších rozšíření a zajištěna je bezproblémová spolupráce všech použitých částí.

Framework může mít podobu samostatné komponenty, nebo může být součástí příslušné šablony.

Jedná se o přidanou hodnotu, kterou se firmy nabízející šablony snaží konkurovat použití programů (např. Artisteer), pomocí kterých je možné jednoduchým způsobem vytvářet šablony.


Ukázka uživatelského rozhraní: 

Základní šablona protostar, která je součástí Joomly

sablony protostar

 Šablona Dona, která ke použita na tomto webu

sablony dona

 Free šablona Helix3

sablony helix3

Z uvedených ukázek je patrné, že se vyplatí nahradit standardní šablonu (protostar), která poskytuje jen omezené možnosti nastavení. Pro někoho může být nevýhodou, většina šablon není na rozdíl od protostar v češtině.
Podrobný popis jednotlivých šablon by byl příliš rozsáhlý a zbytečný, protože se nabídky i možnosti konfigurace liší. Lepší je prohlédnou si demo a prostudovat dokumentaci.

Framework bývá také součástí rozšíření Joomly. Při jejich použití je vhodné ověřit, zdali nedochází ke kolizím. Používáte-li rozšíření od stejné firmy jako šablonu, dá se předpokládat, že to nehrozí a vše bude fungovat bez problémů.

Příklad:

Použijete-li šablonu od joomlashine.com, máte na výběr z následujících rozšíření:

  • JSN EasySlider
  • JSN ImageShow
  • JSN UinForm
  • JSN Mobilize
  • JSN PageBuilder
  • JSN PowerAdmin

U šablon i rozšíření máte na výběr mezi omezenou Free verzí nebo placenou, která poskytuje víc možností.

Podobné je to i v případě použití šablony Helix3 nebo jiné.

Go to top