Popis funkce s příklady použití některých základních analogových elektronických obvodů.

Nahrazuje klasické reostaty používané při testování vlastností napájecích zdrojů.

Na rozdíl od rezistorů závisí reaktance kondenzátorů (kapacitorů) a cívek (induktorů) na kmitočtu. Kombinací těchto prvků můžeme vytvořit obvody (dvojbrany), jejichž přenos je závislý na frekvenci.

Název operační zesilovače (OZ) pochází z původní funkce, tedy provádění různých matematických operací v analogových počítačích.

Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelní a sériové. Nejjednodušším paralelním stabilizátorem je zapojení se zenerovou diodou.

Pro vyšší proudy se používají sériové stabilizátory s výkonovými tranzistory zapojenými mezi vstup a výstup.

Go to top