Slouží pro ukládání (zálohování) dat a jejich přenos mezi počítači. Podobně jako jiné oblasti ICT prošla také paměťová média značným vývojem.

Tvoří obal kolem základních dílů počítače a chrání je před poškozením.

Hlavním důvodem pro regulaci nebo snížení otáček ventilátoru je dosažení co nejnižší hlučnosti počítače při zachování nízké teploty.

O tom jak kontrolovat zdroje pro PC.

Počítač i většina připojených zařízení není vybavena klasickým vypínačem, pouze se přepne do pohotovostního režimu (Standby).

Zdroj převádí střídavé síťové napětí (230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače.

Go to top