Tvoří obal kolem základních dílů počítače a chrání je před poškozením.

K dalším požadavkům patří snadná montáž dílů PC, mechanická pevnost, zajištění kvalitního chlazení, dostatečný počet a přístupnost ovládacích prvků i přípojných míst (konektorů) a v neposlední řadě také vzhled.
Počítače se vyskytují v různých podobách a jejich vzhled se podřizuje účelu použití. V dalším popisu se soustředím pouze na klasické PC. Skříně lze rozdělit podle typů, kterým musí odpovídat také další díly (zdroje, základní desky, chladiče, apod.).


Typy skříní

Skříně AT

Patří do historie a setkat se s nimi můžete u PC vyráběných před rokem 2000. Poznáte je podle toho, že se zapínají kolébkovým nebo tlačítkovým vypínačem, zapojeným přímo do silové části (230V) napájecího zdroje pomocí čtyř žilového kabelu.
Do skříní lze montovat pouze zdroje a základní desky označené AT, které se od novějších (ATX) odlišují jak svými parametry, tak i konektory.

Skříně ATX

Standard ATX pro základní desky byl zaveden firmou Intel v roce 1995. Tomu se musely přizpůsobit také napájecí zdroje a skříně. V současné době se jedná se o nejprodávanější a nejvíce používaný typ počítačových skříní.

Case ATX

Skříně BTX

Standard BTX vznikl v roce 2003. U jeho zrodu stála opět fima Intel a měl zlepšit chlazení počítačové skříně pomocí tzv. větrného tunelu. Přes nesporné výhody se však uvedený standard příliš neprosadil a můžeme se s ním setkat pouze u některých značkových PC. Vzhledem k odlišnému rozmístění dílů, je třeba používat jiné základní desky, zdroje a chladiče než u ATX. Svým vzhledem ani rozměry se od skříní ATX příliš neodlišují, rozdíl je patrný až při pohledu do otevřené skříně. Nejmarkantnějším rozdílem je umístění základní desky na levé bočnici a větrný tunel procházející středem přední části skříně k procesoru.

Case BTX

Skříně ITX

Objevily se poměrně nedávno jako reakce na zmenšené základní desky o rozměrech 170 x 170 mm. Používají se například pro konstrukce domácích NAS serverů, kde je hlavní důraz kladen na malé rozměry, nízkou hlučnost a spotřebu. Vzhled může být různý. Od miniaturních s procesory Atom, které lze přimontovat na zadní část LCD monitoru, přes malé úzké skříně, po typ Cube (kostka), do kterých se vejde klasická DVD mechanika i zdroj a umožňují použití výkonných procesorů.
Case Atom  Case mini ITX  Case Cube

HTPC (Home Theater Personal Computer)

Jsou skříně určené do obývacích prostor jako multimediální centra. Tomu odpovídá vzhled a rozměry. Jsou uzpůsobeny pro umístění naležato a vypadají podobně jako další přístroje domácí elektroniky (přehrávače DVD, satelitní přijímače, apod.), součástí bývá dálkové ovládání. Důraz je kladen na nízkou hlučnost.

Case HTPC

Serverové skříně

Jejich konstrukce, tvar i rozměry jsou určeny specifickými požadavky serverů na trvalý provoz (24/7), kvalitní chlazení a vysokou spolehlivost. Pro profesionální nasazení se používá plochých skříní s roztečí 19 palců, které jsou určeny pro montáž do racků. Více o serverech se dozvíte v tomto článku.

Case Server


Skříně ATX

Konstrukční materiály

Základním materiálem je zpravidla pozinkovaný ocelový plech označovaný jako SECC tloušťky 0,5 až 0,9 mm spojovaný nýtováním. Konstrukce je doplněna plastovými nebo hliníkovými díly dotvářejícími vzhled. Levné skříně, zhotovené ze slabých plechů mají malou pevnost a přenášejí hluk od ventilátorů a pevných disků.
V nejvyšších cenových kategoriích se můžete setkat s celohliníkovými skříněmi. S použitým materiálem je spojeno i kvalitní zpracování a exkluzivní vzhled.

Tvary skříní

Souvisí s umístěním PC. Původně se počítač umísťoval na desce stolu a na něm byl položen monitor. Takové skříně se nazývají Desktop. Vyrábí se také ve variantách slim a superslim s nižší výškou do kterých je však třeba používat pouze nízké karty označované jako low profile.

Daleko častější je umístění PC na podlaze nebo v přihrádce pracovního stolu. K tomu se lépe hodí skříně označované jako Tower (věž). Vyrábí se v základních variantách lišících se rozměry.

Porovnání přibližných rozměru popsaných typů skříní ukazuje následující obrázek.
Case porovnání

Počty pozic a typy základních desek:

Minitower:2x 5,25", 2x externí 3,5", 3x interní 3,5", pouze základní desky typu micro ATX
Middletower:4-5x 5,25", 1-2x externí 3,5", 3-6x interní 3,5", základní desky typu micro ATX, ATX
Bigtower: 6x 5,25" (někde až 10x), 1-2x externí 3,5", 3-6x interní 3,5", základní desky typu micro ATX, ATX, E-ATX

Počet pozic určuje, kolik zařízení příslušného rozměru je možné do skříně zamontovat. Externí pozice jsou ty, které jsou přístupné zvnějšku.
Do 5,25" pozic je možné umístit nejen mechaniky CD/DVD, ale také panely s indikací teplot a regulací větráků, šuplíky pro externí disky, audiopanely, atd.
Do 3,5" pozic je možné namontovat dnes už historické disketové nebo ZIP mechaniky, častěji čtečky paměťových karet, panely s indikací teplot a regulací větráků, panely s přídavnými konektory, apod.
Interní pozice jsou určeny zejména pro montáž pevných disků (HDD).

Doporučení:
Pro běžné použití jsou nejvhodnější skříně Middletower. Je v nich dostatek místa, montáž je pohodlná, kabely se dají snadno uspořádat a je tu dostatek prostoru pro průchod vzduchu nutný ke chlazení. Nehrozí také nebezpečí, že se do nich nevejde rozměrnější grafická karta. Příznivci tunigu si vybírají skříně s průhlednými bočnicemi, různobarevným osvětlením a doplňky, které však na funkčnost nemají vliv a při sledování filmů nebo práci ve večerních hodinách spíš ruší.

Příklad poměrně kvalitní a cenově dostupné skříně Sileo 500 od firmy Cooler Master:

CaseCaseCaseCaseCaseCase

Z obrázků je patrné, že skříň je již od výrobce opatřena zvukově tlumící hmotou nalepenou na bočnicích a horním i dolním krytu.
V přední a zadní části jsou ventilátory o průměru 12 cm. Větrací otvory u zadního ventilátoru jsou dostatečně velké, takže by neměly být zdrojem aerodynamického hluku. Vzduch pro chlazení je nasáván podélnými otvory na bocích předního krytu.  Pozice pro pevné disky jsou umístěny za čelním ventilátorem. V bočnicích nejsou žádné otvory a je použito klasického modelu chlazení (viz dále).

Fantazii se meze nekladou a tak se v nabídce výrobců vyskytují také skříně s velmi netradičním vzhledem. Posouzení účelnosti jejich použití a konečný výběr je jen na vás.

Case Case Case

Postup při montáži

Spolu se skříní dostanete zpravidla také sadu šroubů a distančních sloupků pro montáž dílů, napájecí kabel, doplňky pro uspořádání kabeláže a tištěný manuál, kde je popsán postup při montáži.

Doplňky skříní

Můžeme rozdělit podle toho, zdali se jedná o úpravu vzhledu (průhledné bočnice, světla, svítící kabely a konektory, ozdobné šrouby), nebo funkčnosti (antivibrační podložky, zvukově tlumící hmoty, prachové filtry, monitoring teplot a otáček ventilátorů, ventilátory, Cable Management).


Teplo, hluk a prach

Teplo

U výkonných (herních) počítačů musíme počítat s velkým příkonem a tím i velkým množtvím vznikajícího tepla, které je potřeba ze skříně odvést, aby nedošlo k přehřátí vnitřku skříně. Důsledkem bývá "zamrzání" počítače, nečekané restarty, nebo i trvalé poškození počítače.

Největšími zdroji tepla jsou:

 • Napájecí zdroj
 • Procesor
 • Chipset a spínací tranzistory na základní desce
 • Grafická karta
 • Operační paměti
 • Pevné disky

Následující obrázek ukazuje nejčastější způsob chlazení skříně:

Chlazení

Některé skříně mají v levé bočnici otvory. Horní otvor, který bývá opatřen plastovým nástavcem a má přivádět chladný vzduch k procesoru má však význam jen při použití boxovaného chladiče dodávaného s procesorem. Dolní otvor pod grafickou kartou má zlepšit její chlazení. Otázkou však zůstává, jak vznikající turbulence naruší průchod vzduchu skříní. Řada testů, které můžete nalézt na internetu dokazuje, že přínos takového řešení je sporný.

Case

Doporučení:

 • Vybírejte dostatečně prostornou skříň s velkými větracími otvory
 • Nahraďte chladič, dodávaný s procesorem (BOX) kvalitnějším, s vyšší účinností
 • Pevné disky vkládejte do pozic, kde budou dobře chlazeny
 • Používejte kvalitní ventilátory větších rozměrů (120 mm)
 • Kabely uspořádejte tak, aby nebránily průchodu vzduchu

Hluk

Zdrojem hluku jsou všechny rotující části, to znamená pevné disky, DVD mechaniky a ventilátory. Ty způsobují vibrace, které se přenášejí na konstrukci skříně. Zejména skříně zhotovené ze slabých plechů jsou náchylné k různým rezonancím, které hluk zesilují. Obranou je montáž zdroje, ventilátorů a pevných disku pomocí antivibračních podložek a vylepení vnitřku skříně zvukově tlumící hmotou.
Antivibrační podložka Antivibrační šrouby

Tlumící hmoty se vyrábí ve formě samolepících desek v tzv. těžkém a lehkém provedení. Těžké provedení má za úkol omezit rezonance plechových částí (zejména bočnic). Lehké provedení tlumí zejména hluk o vyšších frekvencích vznikající například při činnosti pevných disků. Vyrábí se také kombinované materiály složené z více vrstev. Nevýhodou tlumících hmot je zhoršení účinnosti chlazení.

Aksa

Ve skříních může vznikat také tzv. aerodymanický hluk způsobený průchodem vzduchu. Ten vzniká nejčastěji tehdy, nejsou-li vstupní a výstupní otvory dostatečně velké nebo mají nevhodný tvar.

Chladící otvory

Prach

Běžné počítače nepracují v klimatizovaných bezprašných prostorách a procházející vzduch, který skříně chladí obsahuje často velké množství prachových částic. Ty se usazují uvnitř, časem dokáží ucpat žebrování chladičů a výrazně tak snížit jejich účinnost. Nevhodné jsou skříně, které nasávají vzduch ve spodní části (zvláště jsou-li umístěny na koberci).

Následující obrázky ukazují jak vypadá chladič procesoru po 4 letech používání: 
Prach Prach
Po vyčištění klesla teplota procesoru o 20° C! Dalším efektem bylo snížení otáček ventilátoru a tím i hluku. 
Prach

Kvalitnější počítačové skříně jsou opatřeny prachovými filtry, které částečky prachu zachytávají. Nesmíte však zapomínat na jejich pravidelné čištění.


Jakou vybrat skříň

Článků na toto téma lze nalézt celou řadu. Přesto jsem se rozhodl, že zde uveřejním vlastní doporučení.

Typ a rozměry skříně

Jak jsem již uvedl, považuji pro domácí PC jako ideální řešení skříň typu Middletower. Je dostatečně prostorná pro umístění všech potřebných komponent včetně výkonnějších grafických karet, DVD mechanik, pevných disků apod. Umožňuje pohodlnou montáž, uspořádání kabelů a zbývá prostor pro účinné chlazení.

Pokud vás lákají malé skříně typu Microtower nebo nebo ITX, pečlivě zvažte, jaké komponenty hodláte použít. Problémy vás mohou čekat nejen při montáži ve stísněných prostorách, ale také s umístěním rozměrnější grafické karty, většího počtu mechanik nebo pevných disků, čtečky paměťových karet, apod. Zkontrolujte i výkon zdroje a možnosti chlazení. V současné době není problém použít miniITX desku pro výkonné procesory AMD nebo Intel. Je však třeba počítat s tím, že příkon může dosáhnout hodnoty až 200 W a tomu musí být přizpůsoben zdroj i chlazení skříně.

Konstrukce a použité materiály

Kvalita provedení skříně je zpravidla úměrná ceně. Levné skříně jsou vyrobeny z tenkých ocelových plechů. Celá konstrukce je měkká, kroutí se, má tendenci rezonovat a vydávat nepříjemný hluk. Naopak kvalitní skříně (např. firmy LIAN LI) se vyznačují použitím hliníku, propracovanou konstrukcí s dokonalým chlazením a řadou doplňků usnadňujících montáž, uspořádání kabelů, apod. Výsledná volba je tedy zpravidla kompromisem mezi kvalitou a cenou.

Konektory a ovládání

Skříň Middletower má rozměry cca 450 x 200 x 500 mm, proto se zpravidla neumísťuje na stůl, ale na podlahu nebo do poličky v pracovním stole. Proto je důležité, aby ovládací prvky i konektory byly snadno dostupné. Z tohoto hlediska jsou konektory umístěné ve spodní části skříně nebo na boku zcela nevhodné. Nejlepším místem je horní část skříně.

Zdroj a ventilátory

Levné skříně bývají dodávány se zdrojem a ventilátory. Jejich kvalita je však zpravidla nízká, proto je lepší, koupit skříň bez zdroje i ventilátorů. Můžete si tak vybrat takový zdroj, který vám vyhovuje jak z hlediska výkonu, tak i kvality. Podobná situace je i s dodanými ventilátory, které bývají hlučné.

Umístění zdroje

Standardem je zdroj v horní části skříně, který nasává teplý vzduch z oblasti nad procesorem. Setkat se ale můžete také s tím, že zdroj je ve spodní části a volitelně lze montovat tak, že nasává chladný vzduch přes perforované dno skříně, nebo se umístí obráceně a nasává chladnější vzduch ze skříně. V prvním případě je důležitý prachový filtr, který zabraňuje znečištění zdroje. Problémy mohou také nastat s nedostatečnou délkou kabelů. Obě řešení mají své výhody i nevýhody.

Case zdroj nahoře Case zdroj dole Prostor pro zdroj

Detail prostoru pro zdroj v dolní části skříně s perforací pro chlazení.

Chlazení

Běžné je, že v dolní přední části skříně je ventilátor, který nasává chladný vzduch a vhání ho do skříně. Důležité je, aby prostor před ventilátorem nebyl zakrytý a měl prachový filtr.
Ohřátý vzduch je zpravidla vyfukován zdrojem a přídavným ventilátorem, umístěným v zadní horní části skříně.
Profesionálně provedené skříně mívají více oddělených okruhů chlazení.
Obecně platí, že nižší hluk vydávají větší ventilátory s nižším počtem otáček, které mají stejný průtok vzduchu jako malé ventilátory s vysokými otáčkami.
Pokud je to možné, připojují se ventilátory přednostně tří nebo čtyř pinovými konektory do základní desky. Tím je umožněna regulace otáček v závislosti na teplotě.

Více informací o regulaci otáček ventilátorů nalezne v tomto článku.

Co nepreferuji

 • Průhledné bočnice a osvětlení jsou sice módní, ale nepatří podle mého názoru k vybavení, které je účelné. Při večerní práci nebo sledování filmu ruší.
 • Nejsem také příznivcem extravagantního vzhledu, ale klasického řešení.

Doporučené skříně

Předem upozorňuji, že nemám možnost všechny dále uvedené skříně otestovat v praxi a vycházím z podkladů výrobce, které jsou však zvláště v případě levných skříní dosti strohé.
Nové typy skříní se objevují velice často a ceny se mění. Považujte proto následující údaje pouze za informativní, platné v listopadu 2010.

Levná skříň bez zdroje - EuroCase ML-530
EuroCase

 Střední kategorie - CoolerMaster Centuruion 590
CoolerMaster 

Vyšší kvalita a cena - LIAN-LI PC-7FNB
Lian-li


 Porovnání základních parametrů:

Typ skříně EuroCase ML-530 CoolerMaster Centurion 590 LIAN-LI PC-7FNB
Rozměry (šířka x výška x hloubka) 175x405x435 mm 210x440x510 mm 210x470x490 mm
Použité materiály ocelový plech + plast ocelový plech + plast celohliníková konstrukce
Váha neuvedena 8,5 kg 5,47 kg
Externí pozice 5,25" 3 8 4
Externí pozice 3,5" 1 1 1
Interní pozice 3,5" 5 4 4
Rozšiřující sloty 7 7 8
I/O Panel 2xUSB, MIC, SPK 2xUSB, IEEE 1394, MIC, SPK 2xUSB, MIC, SPK
Umístění zdroje* nahoře dole dole
Přední vetilátor 88/92/120 mm** 120 mm 140 mm
Zadní ventilátor 88/92 mm** 120 mm 120 mm
Boční ventilátor 80/120 mm** 80/120 mm** NE
Cena 510 Kč 1 800 Kč 2 700 Kč

Poznámky:
* Skříň je dodávána bez zdroje
** Ventilátory nejsou dodávány se skříní

Go to top