Hlavním důvodem pro regulaci nebo snížení otáček ventilátoru je dosažení co nejnižší hlučnosti počítače při zachování nízké teploty.

Obecně platí, že výhodnější je použít ventilátor většího rozměru, který dosáhne stejného průtoku vzduchu při nižších otáčkách a tím i hlučnosti.

Na základní desce naleznete 2 až 4 konektory pro připojení ventilátorů. Novější desky obsahují minimálně jeden čtyřpinový konektor, umožňující PWM (pulsně šířková modulace) regulaci. Ostatní třípinové konektory mají pouze monitorování otáček ventilátoru.

regulace01

Základní desky také obsahují teplotní čidla a otáčky lze regulovat softwarově v závislosti na aktuální teplotě. To je možné v BIOSu nebo nějakým externím programem (např. SpeedFan). Takové řešení je vhodné zejména pro chlazení procesoru.

regulace02
Moderní počítačové skříně umožňují montáž většího počtu ventilátorů, které mají zabezpečit co nejlepší chlazení. Problém může nastat v tom, jak ventilátory připojit. Použít lze kabelové redukce, která rozbočí klasický napájecí konektor MOLEX na více ventilátorů bez možnosti regulace otáček.


Pro snížení otáček a tím i hluku lze zvolit z některou z následujících možností

Ventilátor s teplotní regulací

Bývá označen zkratkou TC (Temp Controlled). Součástí je teplotní čidlo, většinou na prodlouženém kabelu, takže je můžete umístit na vhodné místo ve skříni.

regulace03

Ventilátory se nejčastěji používají pro odvedení ohřátého vzduchu ze skříně. Otáčky se při nárůstu teploty zvyšují.

Snížení napájecího napětí

  • Nejjednodušším způsobem je zařazení rezistoru do série s ventilátorem. Velikost odporu by měl být v rozsahu 27 až 68 Ω (závisí na použitém ventilátoru) a jeho zatižitelnost by měla být min 2 W.
  • Další možností je použít místo rezistoru zenerovu diodu s napětím 3 až 6 V. Výhodou je, že napětí na ventilátoru je sníženo o hodnotu zenerova napětí diody bez ohledu na typ (příkon) ventilátoru.

Napětí by se mělo snížit jen na takovou hodnotu (6 až 10 V), aby se ventilátor spolehlivě roztočil.

Nevýhodou tohoto řešení je, že otáčky zůstávají stejné, bez ohledu na teplotu.
V obou uvedených případech je třeba počítat s tím, že součástka (rezistor nebo zenerova dioda) se za provozu zahřívá.

Existují také zapojení, která využívají více rezistorů a lze je pomocí jumperů různě sériově nebo paralelně přepínat a měnit tak otáčky ventilátoru. Podobnou funkci má také kombinace otočného přepínače a sériově zapojených diod.

Naprosto nevhodným řešením je využití rozdílu mezi napájecím napětím +12 V a +5 V. Lze tak sice získat napětí 7 V pro napájení ventilátoru, ale v případě jeho poškození hrozí zničení zdroje nebo i celého počítače!

Ruční regulace otáček

  • Použití drátového potenciometru s odporem 100 Ω a zatižitelností minimálně 5W.
  • Lineární regulátory s tranzistory nebo integrovanými obvody.
  • Nejdokonalejším způsobem je řízení s využitím PWM (pulsně šířková modulace).

Na webu lze nalézt celou řadu různě složitých zapojení, které řeší také regulaci v závislosti na teplotě, rozběh ventilátoru, apod.

Možností je i zakoupení již hotového regulátoru.

Příklady zapojení

regulace04

Ukázka prodávaných regulátorů

regulace05


Konstrukce regulátoru

Jedná se o lineární regulátor využívající integrovaný obvod určený pro stabilizátory napětí LM317T. Použito je doporučené zapojení s takovými hodnotami rezistorů a potenciometru, aby výstupní napětí bylo v rozmezí 5,5 až 10,5 V.

Konstrukčně je regulátor navržen pro montáž do záslepky v zadní části PC.

Schéma zapojení:

regulace06

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 REZISTOR MRR240R 240 Ω 1
2 R2 REZISTOR MRR680R 680 Ω 1
3 P1 POTENCIOMETR PC1221NK001 1 kΩ 1
4 C1 KONDENZÁTOR KERAMICKÝ CK 100N X7R 100 nF 1
5 C2 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E10M/25V 10 µF 1
6 C3 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E1M/50V 1 µF 1
7 D1, D2 DIODA 1N4001   2
8 IO1 INTEGROVANÝ OBVOD LM317T   1
9 K1 SVORKOVNICE ARK550/2   1
10 K2, K3 KONEKTOR PSH02-03PG   2

Deska ze strany součástek

regulace07

Deska ze strany spojů

regulace08

Hotový regulátor

regulace09

regulace10


Související odkazy

 

 

Go to top