Součástky se dvěma elektrodami, označovanými jako anoda a katoda.

Původní elektronky byly nahrazeny polovodičovými diodami a doplněny řadou různých typů. Základní vlastností diod je, že propouští proud jen v jednom směru (je-li na anodě + a na katodě -). Proto se již od počátku používají k usměrňování střídaveho napětí. Postupně byla vyvinuta řada dalších typů polovodičových diod se specifickými vlastnostmi, například LED diody, které emitují světlo (svítí).

Schématické značky

diody znacky

V elektronických schématech se označují písmenem D a číslem určujícím jejich pořadí, např. D1.

Typy diod a jejich použití

 

 

Go to top