Popis vlastností součástek používaných v elektronických obvodech s důrazem na jejich použití. Vynechal jsem většinu teorie a fyzikální principy včetně výpočtů s výjimkou těch nejdůležitějších.

Mechanické prvky určené k vodivému spojení nebo rozpojení části elektrického obvodu.

Tranzistor je aktivní polovodičová součástka se třemi vývody. Používá se zejména v zesilovačích, nebo spínacích obvodech.

Go to top