K měření napětí nebo proudu lze využít levných digitálních měřidel.

Vyrábí se jako voltmetry, ampérmetry, wattmetry, nebo kombinovaná měřidla v různých velikostech s LCD nebo LED displeji.

Podsvícený LCD displej

Výhodou je nízký příkon a poměrně velký a dobře čitelný displej.
V nabídce naleznete stejnosměrné (DC) i střídavé (AC) voltmetry s rozsahy 1 až 1000 V a ampérmetry s rozsahy 1 až 100 A.

Příklad voltmetru do 20 V

dig meridla 01 dig meridla 02

Parametry:

 • rozměry 79 x 43x 21 mm
 • rozsah měřeného napětí 7,2 až 19,99 V
 • rozlišení 0,01 V
 • napájecí napětí 7,2 až 20 V DC
 • napájecí proud 8 mA

Zapojení

Voltmetr má stabilizátor napájecího napětí 5 V a dva vývody, černý GND a červený + napájecí i měřené napětí. Modul obsahuje dva trimry. Jeden slouží k nastavení nuly (vynulování) a druhý ke kalibraci.
Potřebujete-li měřit nižší napětí než 7,2 V, musíte odstranit oddělovací diodu a na vstup stabilizátoru připojit třetí přívod pro napájení (viz obrázek).

dig meridla 03

dig meridla 04

Vlevo je původní zapojení. Uprostřed upravené, bez oddělovací diody s přidaným třetím přívodem (vstup voltmetru). Na obrázku vpravo je doplněna dioda, která slouží jako ochrana proti přepólování. Upravený modul umožňuje měřit napětí v rozsahu – 19,99 až + 19,99 V. Napájecí napětí 7 až 20 V je přivedeno na přidaný přívod + DC a společný GND.


LED displej

Vyrábí se moduly s různou velikostí i barvou LED displeje. Na boku bývá štítek se základními údaji, například:

 • DC 4 – 30 V rozsah napájecího napětí
 • DC 0 – 100 V rozsah měřeného napětí (voltmetr)
 • DC 5 A maximální měřený proud (ampérmetr)

Výhodnější je použití modulů, které mají samostatně vyvedené napájecí napětí. Spotřeba se u dále popisovaných modulů pohybovala mezi 5 až 15 mA při napájecím napětí 12 V.

Příklad voltmetru do 100 V

 

dig meridla 05 dig meridla 06

dig meridla 07

Ze štítku zjistíte, že se jedná o voltmetr se zeleným displejem s rozsahem měření 0 – 99,9 V a napájecím napětím 4 – 30 V.

Připojuje se třemi vývody GND (černý) je společný nulový potenciál, UCC (červený) je napájecí napětí a TP (bílý) je vstup voltmetru.

Příklad ampérmetru do 10A

dig meridla 08 dig meridla 09

dig meridla 10

Ze štítku zjistíte, že se jedná o ampérmetr s červeným displejem s rozsahem měření 0 – 9,99 A a napájecím napětím 4 – 30 V.
Připojí se čtyřmi vývody GND (2 x černý) je společný nulový potenciál, červený, slabší je napájecí napětí a červený, silnější je vstup ampérmetru.
Vodiče s větším průřezem (silnější) se tedy zapojí do série se zátěží. Trimr slouží ke kalibraci.

Příklad kombinovaného měřidla V/A s přepínáním měřené hodnoty

dig meridla 12 dig meridla 13 dig meridla 14

Tlačítkem je možné volit některý ze třech režimů:

dig meridla 15

 • Měření napětí
 • Měření proudu
 • Periodické přepínání mezi měřením napětí a proudu

Měření napětí (4 – 30 V) je signalizováno zobrazením znaku U, měření proudu (0 – 2 A) znaku A vpravo (viz obrázky).
Mezi vývody černý -IN a červený +IN se připojí napájecí i měřené napětí. Druhá dvojice vývodů označená jako +OUT (červený) a -OUT (žlutý) slouží k měření proudu. Černý a žlutý vývod jsou propojeny. Modul obsahuje dva trimry pro kalibraci.
Protože napájení i vstup voltmetru jsou vyvedeny společným vodičem, není možné měřit nižší napětí než 4 V. Také umístění tlačítka na zadní straně není praktické.

Příklad kombinovaného měřidla V/A se současným zobrazením měřených hodnot

dig meridla 11 dig meridla 16

dig meridla 17

Obsahuje dva menší displeje umístěné pod sebou. Horní měří stejnosměrné napětí v rozsahu 0 – 100 V a dolní proud do 5 A. K napájení slouží dvojice vývodů černý GND a červený +3,5 až 30 V.
Měřené napětí se přivádí mezi černý GND a červený vývod. Žlutý z této trojice slouží pro měření proudu.
Modul obsahuje dva trimry pro kalibraci.


Připojení digitálních modulů pro měření napětí a proudu

dig meridla 18

Moduly by měly být napájeny z pomocného zdroje s napětím 5 až 30 V / 40 mA.

 

 

Go to top