Základem je DC/DC měnič napětí a digitální voltmetr.

Zapojení je určeno pro rychlou kontrolu Zenerových diod s napětím do 30 V. Vestavěný modul digitální voltmetru měří napětí na diodě (zenerovo napětí).
Zkoušet lze také jiné diody, ale je potřeba dbát, aby nebylo překročeno maximální napětí v závěrném směru.

Pokud tedy zkoušíte LED diody, nesmíte je připojit v závěrném směru (červený vodič + na katodu), jinak by došlo k jejich zničení!

Test zahájíte stiskem tlačítka MĚŘENÍ. Není-li připojena žádná dioda, nebo je závěrné napětí diody větší než 30 V, ukazuje digitální voltmetr cca 34 V. Tedy výstupní napětí měniče, které lze nastavit trimrem. Třípolohovým páčkovým přepínačem volíte velikost proudu (2, 10, nebo 20 mA). Stabilizátor typu LM317 je zapojen jako zdroj proudu, který zajistí konstantní velikost proudu při různých výstupních napětích.

Schéma zapojení

tester diod 01

Simulace funkce v programu Multisim

tester diod 02

Konstrukční provedení

tester diod 03

Zařízení je zabudováno do krabičky U-KPDO1. K napájení je použit běžný adaptér 12 DC, připojený konektorem 2,1 mm. Měřicí kabely jsou opatřeny izolovanými krokosvorkami.


Odkazy:

 

Go to top