Zapojit vypínač, který indikuje, že jste zapomněli zhasnout a svítí žárovka v místnosti do které není vidět není jednoduché.

V nabídce výrobců elektroinstalačního materiálu naleznete velký výběr vypínačů lišících se hlavně vzhledem. Hledáte-li ale vypínač s indikací za rozumnou cenu objevíte jen vypínače používající k indikaci doutnavku, která svítí slabě a časem baňka zčerná, takže nesvítí skoro vůbec. Doutnavka je zapojena v sérii s rezistorem hodnoty cca 330 kΩ a odběr není zanedbatelný (1 mA). Známé jsou problémy s tím, že některé elektronické obvody se úplně nevypnou.

 doutnavka

Poznámka:
Doutnavka se v zapojení vypínačů obvykle kreslí bez rezistoru.


Zapojení vypínačů

 zapojeni vypinacu

Chcete-li, aby kontrolka ve vypínači svítila, je-li spotřebič zapnutý (např. svítí žárovka v koupeně) musíte koupit vypínač označený 1S. Problémem však je, že potřebuje také nulový vodič, který v krabici vypínače obvykle chybí!

Různá řešení tohoto problému s indikací používající modernější řešení pomocí LED najdete na webu i v časopisech o elektronice. Výhodou popisovaného obvodu je, že indikaci používá LED diodu, nepotřebuje nulový vodič a svítí se stejným jasem v širokém rozsahu proudu (příkonu žárovky).

Popis funkce

Při kladné půlvlně začne protékat proud LED diodou a rezistorem R1. Jakmile dosáhne úbytek napětí na rezistoru R1 hodnoty cca 0,8 V, začne se otevírat tranzistor T1, který funguje jako paralelní stabilizátor a většina proudu protéká přes tranzistor. Úbytek napětí závisí na barvě LED diody. Nejnižší je při použití červené, necelé 3 V. Výkonová ztráta na tranzistoru závisí na použitém spotřebiči (žárovce). Nejvyšší je při zapnutí. Pro vyšší výkon (100 W) je nutné opatřit tranzistor chladičem. Záporná půlvlna prochází přes diodu D1 a vytváří úbytek asi 0,8 V.  Hodnota rezistoru R1 určuje proud protékající LED diodou, 33 Ω odpovídá proudu 24 mA. Průběh napětí na obvodu je vidět na simulaci.
Obvod není nijak jištěn proti zkratu a při poruše může dojít k jeho zničení. Taková pravděpodobnost je ale nízká stejně jako cena použitých součástek.

indikatorvyp prubeh


Schema zapojení

 indikatorvyp schema

Deska plošného spoje

indikatorvyp souc col indikatorvyp spoje

Poznámky:
Tranzistor T1 je umístěn ze strany spojů.
Rozměry destičky plošného spoje jsou 23 x 8,5 mm, tedy zhruba stejné jako původní "krabička" s doutnavkou.

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 REZISTOR RM 33R 33 Ω 1
2 D1 DIODA 1N4007   1
3 D2 LED DIODA  LED 3MM RED   1
22 T1 TRANZISTOR BD237   1

Simulace v programu Multisim

indikatorvyp simulace 

Rezistory R2 a R3 odpovídají příkonu 25 W a 5 W, tedy běžně používaným LED žárovkám. Tranzistor T1 v tomto případě není třeba chladit.

Připojení k vypínači a kontrola funkce

Připojení k vypínači 1S (POZOR! ne 1So) je jednoduché. Stačí odstranit původní krabičku s doutnavkou a mezi spodní dva šrouby připojit indikátor. K hornímu šroubu se připojí černý vodič a hnědý vodič se připojí k levému spodnímu šroubu (původně nula N).

Zapojení je možné otestovat i při nižším (bezpečném) napětí, např 12 V se žárovkou o příkonu max. 6 W (proud odpovídá žárovce 100 W při 230 V).

V krabici vypínače je životu nebezpečné napětí 230 V! Úpravy mohou provádět jen osoby s elektrotechnickou kvalifikací.
V žádném případě nepřebírám zodpovědnost za způsobené škody.


Použité odkazy:

 

Go to top