Potřebujete-li izolované stejnosměrné napětí, například pro napájení panelového voltmetru, můžete postupovat různě.

  • Použít samostatný stejnosměrný zdroj s malým síťovým transformátorem, usměrňovačem a filtrem. Takové řešení je u laboratorního zdroje s TC271. Celkové náklady na součástky jsou asi 100 Kč.
  • Nějaký starý vykuchaný síťový adaptér s výstupním napětím 12 V.
  • Využít profesionálně vyráběné izolované DC/DC měniče, kterých je celá řada a liší se velikostí vstupních a výstupních napětí i výkonem. Cena začíná na 90 Kč.
  • Chcete-li ušetřit, můžete si měnič zhotovit sami. Jednoduché zapojení je popsáno dále.

Popis zapojení

Základem je obvod typu „555" zapojený jako astabilní klopný obvod. Ten generuje obdélníkový signál s amplitudou téměř rovnou napájecímu napětí a frekvencí danou hodnotami součástek R1, R2 a C2. Na webu existuje spousta různých kalkulaček (např. zde), které slouží k návrhu zapojení a můžete si ověřit, že při použitých hodnotách součástek je vypočtená frekvence přibližně 57 kHz a střída 59%.

Výstupní signál z astabilního klopného obvodu je stejně jako nulový potenciál (GND) oddělen dvěma kondenzátory kapacity 1 μF, které „propouští" jen střídavé napětí. Následuje usměrňovač s diodami D1 a D2 a filtrační kondenzátor C5. Na výstupu je tedy stejnosměrné napětí o asi 1 V nižší než vstupní. Obě výstupní svorky (J3 a J4) jsou galvanicky odděleny od vstupních (J1 a J2). Kondenzátor C1 filtruje napájecí napětí.

Schéma zapojení

 menic schema

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 Rezistor RRU 10K 10 kΩ 1
2 R2 Rezistor RRU 22K 22 kΩ 1
3 C1 Keramický kond. CK 100N/50V 100 nF 1
4 C2 Keramický kond. CK 470p/100V 470 pF 1
5 C3, C4 Foliový kond. CF3-1M0/J 1 μF 2
6 C5 Elektrolytický kond. CE 100u/35VT 100 μF 1
7 D1, D2 Dioda BAT48   2
8 IC1 Integrovaný obvod ME555   1

Simulace funkce v programu MULTISIM

 menic sim

Zkušební zapojení na nepájivém poli

Ukázka možného zapojení na nepájivém poli.

 menic pole

Pozor na polaritu diod, elektrolytického kondenzátoru a napájecího napětí!

Skutečný vzhled zapojení na nepájivém poli s připojeným panelovým měřidlem.

menic pole1

Deska plošných spojů

 menic souc col menic spoje

Pro úsporu místa je možné použít součástky pro povrchovou montáž (SMT).

menic smd souc col

Měření

menic zat char

 

Go to top