Mikrofon poskytuje jen malé výstupní napětí (1 až 10 mV), které je často potřeba zesílit.

Následující zapojení jsem nalezl na stránce mujweb.cz a doplnil návrhem desky plošného spoje. Jedná se o jednoduché zapojení s dvojnásobným operačním zesilovačem TL072.

Popis funkce

Každý z operačních zesilovačů má zesílení nastavené na 20 dB (10x). Celkové zesílení je tedy 40 dB (10 x10 =100). První OZ je zapojen jako neinvertují, druhý jako invertující zesilovač. Univerzálnost spočívá v tom, že můžete připojit jak dynamický mikrofon s impedancí do 1 kΩ (J6 spojen a J7 rozpojen), tak i elektretového mikrofonu běžně používaného jako příslušenství PC, který vyžaduje přivedení napájecího napětí (J6 rozpojen a J7 spojen). Rezistory R5 a R9 společně s R4 a R6 určují zesílení. Kondenzátory C4 a C5 omezují zesílení na vyšších kmitočtech (frekvenční kompenzace). Rezistory R7 a R8 vyváří umělý střed napájení filtrovaný kondenzátorem C5. Kondenzátory C3 a C7 slouží jako vazební a oddělují vstup a výstup od stejnosměrného napětí.

Schema zapojení

mikrofon schema

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 Rezistor RR 680R 680 Ω 1
2 R2, R3 Rezistor RR 2K2  2,2 kΩ 2
3 R5, R7 až R9 Rezistor RR 10K 10 kΩ 4
4 R10 Rezistor RR 100K 100 kΩ 1
5 C1, C5, C7, C8 El. kondenzátor CE 2,2u/50V 2,2 μF 4
6 C2 El. kondenzátor CE 10u/50V 10 μF 1
7 C3 Kondenzátor CF5-220N/J 220 nF 1
8 C4, C6 Kondenzátor CK 470p/100V 470 pF 2
9 IC1 Integrovaný obvod TL072   1
10 J6, J7 Oboustranný kolík XINYA S1G20   1
11 D8 Zkratovací propojka XINYA JUMP-SW+   1

Deska plošných spojů

mikrofon soucastky col mikrofon spoje

Konstrukční řešení

Vzhledem k malému vstupnímu napětí a velké citlivosti předzesilovače jsem jako obal použil krabičku zhotovenou ze zbytků cuprextitu (materiál pro výrobu plošných spojů), která zajistí stínění. Jednotlivé části krabičky jsou spojeny pájením.
Na vstupu je zásuvka Jack 6,3 mm. Výstup je vyveden stíněným kabelem zakončeným 5 kolíkovou zástrčkou DIN. K napájení je použit zásuvkový adaptér s napětím 12V.

 

Go to top