Slouží k měření velikosti audio signálu.

Účelem je sledování správné velikosti signálu, aby nedocházelo k přebuzení zesilovače, které způsobuje slyšitelné zkreslení.
V současné době se obvykle používají zapojení s LED diodami a speciálními integrovanými obvody. K nejznámějším patří LM3915, který umožňuje pomocí 10 LED diod zobrazit úrovně v rozsahu -20 až +3dB.
Pokud dáváte přednost „retro" vzhledu, můžete použít dále popisovaný indikátor, který používá klasický ručkový indikátor ze např. starého magnetofonu s citlivostí 500 μA až 1 mA.
Původní zapojení je na stránce sound.westhost.com. Mírně upravené zapojení bylo zveřejněno v časopise Praktická elektronika C Stavebnice a konstrukce 03/2000.
Navrhl jsem plošný spoj, který umožňuje zasunutí desky plošných spojů do plastových držáků na zadní straně měřidla.

Popis zapojení

Vstupní signál je přes rezistor R1 připojen na vstup prvního operačního zesilovače. V obvodu zpětné vazby je trimr P1, kterým se nastavuje zesílení (citlivost indikátoru). Druhý operační zesilovač je zapojen jako invertor (obrací fázi). Diody D1 a D2 usměrňují samostatně kladnou a zápornou půlvlnu. Ty bývají u audiosignálu velmi odlišné. Důležité je, aby napětí na diodách v propustném směru bylo co nejnižší. Proto jsou použity Shotkyho diody. Alternativně lze použít germaniové diody se zlatým hrotem (OA7, OA91, GAZ51), které mají toto napětí ještě nižší. Jumper J1 přepíná mezi rychlým režimem PPM (Peak Progamme Meter) a pomalým VU (Volume Unit). Po zasunutí zkratovací propojky se paralelně k C5 připojí C2 (režim VU). Vhodnější je režim PPM, který rychle reaguje na napěťové špičky. Tranzistor T1 pracuje jako emitorový sledovač a poskytuje dostatečný proud pro ručkové měřidlo. Kondenzátor C4 upravuje časovou konstantu (zpomaluje pohyb ručky měřidla).

Schéma zapojení

indikator schema

Deska plošných spojů

indikator souc col indikator spoje

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 Rezistor RR 10K 680 kΩ 1
2 R2, R3 Rezistor RR 100K 100 kΩ 2
3 R5 Rezistor RR 1M 1 MΩ 1
4 R6, R7 Rezistor RR 4K7 4,7 kΩ 2
5 R8 Rezistor RR 220R 220 Ω 1
6 P1 Trimr 64 W 100K 100 kΩ 1
7 C1, C3 El. kondenzátor CE 100u/50V 100 μF 2
8 C2, C4 El. kondenzátor CT 10u/35V 10 μF 2
9 C5 Kondenzátor FKS2 10N/100V 10 nF 1
10 D1, D2 Dioda BAT43 - 2
11 D3 Dioda 1N4148 - 1
12 T1 Tranzistor BC549 - 1
13 IO1 Integrovaný obvod LM1458 - 1
14 J1 Oboustranný kolík XINYA S1G20 - 1
15   Zkratovací propojka XINYA JUMP-SW+ - 1

Ukázka hotového indikátoru

indikator vybuzeni 01 indikator vybuzeni 02

Go to top