Konstrukčně velmi jednoduchý nízkofrekvenční zesilovač s maximálním výkonem 2 x 25 W, vhodný například k PC.

Parametry TDA 7264

Pouzdro (viz obrázek) MULTIWATT8
Napájecí napětí (symetrické) ±5 až ±22,5 V
Maximální výkon při zkreslení 10% a nap. napětí ±16 V 25 W
Výkon při zkreslení 1%, nap. napětí ±16 V a Rz 8 Ω 20 W
Nelineární zkreslení pro výkon 0,1 až 15 W a Rz 8 Ω 0,5 %
Přeslech mezi kanály při f=1kHz 70 dB
Vstupní impedance 20 kΩ
Vstupní šum při f=20 Hz až 20 kHz 8 µV
Funkce Mute (umlčení) 90 dB
Funce Stand-by 110 dB
Odkaz na datasheet

TDA7264 pouzdro

Popis funkce

Integrovaný obvod TDA7264 starší konstrukce, používaný v koncových nízkofrekvenčních zesilovačích (např. v TV přijímačích). Neposkytuje sice špičkové parametry, ale jednoduché zapojení s minimem dalších součástek a přijatelnou cenou. Výhodou je také použité pouzdro s jednořadovými vývody, které zjednodušuje návrh plošného spoje.

Vazební kondenzátory C1 a C2 oddělují stejnosměrné napětí. Pro potlačení rušivých složek v napájecím napětí jsou v kladné i záporné napájecí větvi zapojeny elektrolytické kondenzátory C4 a C5. Rezistory R2 a R3 společně s kondenzátory C3 a C6 tvoří tzv. Boucherotuv člen, který zabraňuje kmitání. Kondenzátor C7 s rezistory R1 a R2 zajišťují plynulý náběh při zapnutí zesilovače. Funkce Mute ani Stand-by nejsou v tomto zapojení využity.

K napájení použijte dobře filtrovaný zdroj stejnosměrného symetrického napětí o maximální velikosti ±22,5 V. Pro dosažení plného výkonu musí být zdroj schopen dodat proud cca 2 A.

Oživení:
Sestavený zesilovač s namontovaným chladičem připojte bez zátěže (reproduktorů) ke zdroji stejnosměrného napětí ±20 V a zkontrolujte odběr, který by se měl pohybovat v rozmezí 60 až 80 mA. Dále změřte výstupní stejnosměrné napětí, které by nemělo překročit 20 mV.
Je-li vše v pořádku, připojte na vstup NF generátor a na výstup zatěžovací rezistory (4 nebo 8 Ω) a pokračujte v měření parametrů.


Schéma zapojení

TDA7264 - schéma zapojení

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1 REZISTOR MRR15K 15 kΩ 1
2 R2 REZISTOR MRR8K2 8,2 kΩ 1
3 R3, R4 REZISTOR MRR4R7 4,7 Ω 2
4 C1, C2 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E1M/50V 1 µF 2
5 C3, C6 KONDENZÁTOR FOLIOVÝ CF5-100N/J 100 nF 2
6 C4, C5 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E1000M/25V 1 mF 2
7 C7 KONDENZÁTOR FOLIOVÝ CF3-1M0/J 1 µF 1
8 IO1 INTEGROVANÝ OBVOD TDA7264   1
9 K1 až K4 SVORKOVNICE ARK306 2P   4
10 K5 SVORKOVNICE ARK306 3P   1

Deska pošných spojů

Pohled ze strany součástek (vlevo) a ze strany spojů:

Deska ze strany součástekDeska ze strany spojů


Napájecí zdroj

Zesilovač te třeba napájet symetrickým stejnosměrným napětím ±5 až  ±22,5 V. Obvykle se používá síťový transformátor s vyvedeným středem sekundárního napětí, můstkovým usměrňovačem a filtračními kondenzátory.

TDA7264 zdroj

Výpočet usměrňovače v programu EasyElectro

TDA7264 zdroj vypocet

Použité součástky:
  • Transformátor by měl mít maximální výstupní napětí 2 x 15 V / 1 A. Použít můžete například toroidní transformátor TR-T025/2X12V.
  • Kondenzátory C1 a C2 jsou keramické nebo foliové s kapacitou 47 až 100 nF na napětí 50 V.
  • Kondenzátory C3 a C4 jsou elektrolytické s kapacitou 4,7 mF na napětí minimálně 25 V.

 

Go to top