Logická sonda se používá v číslicových obvodech ke zjišťování stavu logické nuly (L) a logické jedničky (H).

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Popis funkce

Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které pomocí LED diod D4 a D5 signalizuje úrovně napětí přivedeného na zkušební hrot. Sonda je osazena integrovaným obvodem 74HC00, jehož hradlo A (vstupy 1,2) je v klidovém stavu (hrot je odpojen) udržováno přes R1 v log. 1 a hradlo C (vstupy 9,10) přes R2 v log. 0. Hradlo B (vstupy 4,5) neguje výstup hradla A. Na výstupech 6 i 8 je tedy v klidu log. 0 a nesvítí žádná z LED diod.
Připojíme-li hrot na úroveň log. 1, převede se toto napětí přes D1 (propustný stav) na vstup hradla A, na jeho výstupu je stav log. 1 a ten je negován hradlem B. Na jeho výstupu tedy bude log. 1 a LED dioda D4 svítí.

Připojíme-li hrot na úroveň log. 0, převede se toto napětí přes D2 (propustný stav) na vstup hradla B, na jehož výstupu bude stav log. 1 a rozsvítí se LED dioda D5. Vstupy nevyužitého hradla D jsou připojeny ke kladnému napájecímu napětí. Dioda D3 slouží jako ochrana proti přepólování a kondenzátor C1 filtruje napájecí napětí. Logická sonda je napájena ze zkoušeného zařízení.

Trimrem P1 se vyvažuje klidová úroveň vstupního napětí tak, aby nesvítila žádná z LED diod.

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1, R2 REZISTOR RR100K 100 kΩ 2
2 R3, R4 REZISTOR RR220R 220 Ω 2
3 P1 TRIMR PT10VK100 100 kΩ 1
4 C1 KONDENZÁTOR E47M/16V 47 µF 1
5 D1 až D3 DIODA 1N4148   3
6 D4 LED DIODA (R) L-HLMP-1301   1
7 D5 LED DIODA (G) L-HLMP-1503   1
8 IO1 INTEGROVANÝ OBVOD 74HC00   1

Deska ze strany součástek

ls1 souc col

Deska ze strany spojů

ls1 spoje

Hotová sonda

ls1


 

Go to top