Jednoduché zapojení imitující zvuk policejní sirény, hasičů, nebo sanitky.

Schéma jsem převzal a upravil z původní stránky www.ucontrol.com.

Popis funkce

Siréna se skládá ze dvou astabilních klopných obvodů a výkonového zesilovače.

Základní (slyšitelný) signál je generován astabilním klopným obvodem složeným z tranzistorů T3 a T4. Frekvence (cca 1 kHz) a střída je určena kapacitami kondenzátorů C5 a C6, odporem rezistorů R6 až R9 a okamžitou velikostí napětí v emitoru tranzistoru T2. Pro zesílení zvuku slouží výkonový zesilovač s tranzistorem T5, na jehož výstup (svorkovnice P2) je připojen reproduktor s impedancí 8 Ω. Tranzistor T5 se při delším provozu, nebo použití reproduktoru s nižší impedancí silně zahřívá, proto je dobré opatřit ho chladičem.

Druhý astabilní klopný obvod tvořený tranzistory T1 a T2 pracuje na nízké frekvenci (1 až 4 Hz) dané zejména kapacitou kondenzátorů C2 a C3 a odporem rezistorů R1 až R4. Frekvence závisí také na hodnotách součástek C4, C7, R5 a R11 i stavu přepínačů SW1 a SW2, určujících výsledný tvar signálu a tím i zvuk sirény. Napětí v emitoru T2, které se mění v rytmu frekvence dané astabilním obvodem určuje frekvenci prvního astabilního obvodu (výšku tónu). Vhodnou hodnotou součástek C4, C7, R5 a R11 a přepínáním SW1 a SW2 lze docílit zvuku policejní sirény, hasičů, nebo sanitky. Kvalita zvuku závisí na použitém reproduktoru.

Napájecí napětí 12 V je přivedeno na svorkovnici P1.


Zapojení v programu Multisim

Sirena multisim

Skutečný průběh napětí na výstupech astabilních obvodů v programu Multisim ukazuje následující obrázek:

Půběh napětí


Schéma zapojení

Schéma zapojení


Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1, R9 REZISTOR RR2K2 2,2 kΩ 2
2 R2 REZISTOR RR470R 470 Ω 2
3 R3 REZISTOR RR47K 47 kΩ 1
4 R4, R8 REZISTOR RR22K 22 kΩ 2
5 R10 REZISTOR RR3K3 3,3 kΩ 1
6 R5 až R7 REZISTOR RR18K 18 kΩ 3
7 R11 REZISTOR RR1K 1 kΩ 1
8 C1, C4 KONDENZÁTOR E100M/16V 100 μF 2
9 C2 KONDENZÁTOR E2M2/50V 2,2 μF 1
10 C3 KONDENZÁTOR E10M/50V 10 μF 1
11 C5 KONDENZÁTOR CF2-22N/K 22 nF 1
12 C6 KONDENZÁTOR CF2-33N/K 33nF 1
13 C7 KONDENZÁTOR E470M/16V 470 μF 1
14 T1 až T4 TRANZISTOR BC547B   4
15 T5 TRANZISTOR BD136-10   1
16 P1, P2 SVORKOVNICE ARK500/2   2
17 SW SPÍNAČ DIP2L   1

Deska ze strany součástek

Sirena soucastky

Deska ze strany spojů

Sirena spoje

 

Go to top