K napájení operačních zesilovačů se používá symetrické napětí.

Zajímavé zapojení zdroje, který umožňuje regulaci výstupního napětí 0 až 30 V bylo zveřejněno na webu www.eleccircuit.com. Využívá známe integrované stabilizátory LM317T a LM337T pro kladné a záporné napětí. Běžně ale stabilizátory poskytují nejnižší výstupní napětí 1,25 V. Aby bylo možné regulovat napětí od nuly, jsou spodní konce potenciometrů regulujících výstupní napětí připojeny místo nulového potenciálu (GND) ke dvojici diod, poskytujících napětí opačné polarity. Diody jsou zapojeny v sérii, v propustném směru přes rezistory R1 a R2 a je na nich stabilní napětí cca 1,3 V.

Úpravy:

  • Regulace výstupního napětí je zajištěna tandemovým potenciometrem, takže je výstupní napětí v kladné i záporné větvi stejné.
  • Trimry R3 a R4 umožňují nastavit maximální hodnotu výstupního napětí.
  • Byly doplněny blokovací kondenzátory C5 a C8 zvyšující stabilitu zdroje.
  • Byly doplněny trubičkové pojistky, chránící transformátor proti přetížení.

Poznámky:

zdroj zvlneni
Maximální výstupní napětí 30 V není při vstupním napětí 2 x 24 V a zatížení zdroje reálné. Při zatížení se začne zvyšovat zvlnění na filtračních kondenzátorech (C3 a C4), které se přenáší na výstup. Maximální hodnota výstupní napětí je cca 25 V (závisí na parametrech síťového transformátoru).
Na obrázku je červeně vyznačen průběh napětí na filtračním kondenzátoru a modře výstupní napětí stabilizátoru. Zřetelně je vidět, že poklesne-li při zatížení zdroje napětí na filtračním kondenzátoru, projeví se to zvlněním výstupního napětí.
Síťový transformátor musí poskytovat symetrické sekundární napětí 2 x 24 V (dvě sekundární vinutí).
Pokud byste chtěli dosáhnout většího výstupního napětí, museli byste použít transformátor s vyšším sekundárním napětím (max. 2 x 32 V), na místě C3 a C4 použít kondenzátory na 50 V, IC1 vyměnit za LM317HVT a IC2 za LM337HVT.
Pro IC1 a IC2 je třeba použít chladič odpovídající maximálnímu výstupnímu proudu. Při nedostatečném chlazení začne fungovat vnitřní ochrana integrovaného obvodu a výstupní proud se omezí.
Kromě tavných pojistek je proudová ochrana zabezpečena také integrovanými obvody (typicky 2,2 A).

Schema zapojení

zdroj sym reg schema


Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 R1, R2 Rezistor RM 2K2 2,2k Ω 2
2 R3, R4 Odporový trimr PT10VE500 500 Ω 2
3 P1 Potenciometr PC1622NK005 5 kΩ 1
4 C1, C2, C5, C8, C9, C10 Kondenzátor keramický CK 100n/63V 100 nF 6
5 C3, C4 Kondenzátor elektrolytický CE 2200u/35VT 2,2 mF 2
6 C6, C7 Kondenzátor elektrolytický CE 10u/35V 10 μF 2
7 D1 Diodový můstek B380C1500F   1
8 D2 až D11 Dioda 1N4007   10
9 IC1 Integrovaný obvod LM317T   1
10 IC2 Integrovaný obvod LM337T   1
11 F1, F2 Pojistka trubičková   1,6 A* 2
12   Pojistkové pouzdro do DPS     4
13 sv1, sv2 Svorkovnice ARK550/3   2

* Hodnota závisí na použité síťovém transformátoru


Deska plošného spoje

zdroj sym reg souc col

zdroj sym reg spoje


Simulace funkce v programu MULTISIM

zdroj sym reg sim

Go to top