Přehled hlavních zákonů používaných v elektrotechnice

Vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma.

Zákon říká, že napětí na prvku je přímo úměrné procházejícímu proudu.

Velmi jednoduchou pomůckou pro zapamatování správného tvaru výrazu, vyjadřujícího Ohmův zákon, je jeho grafické vyjádření v podobě trojúhelníku (viz obrázek). Stačí si zapamatovat, že značka napětí (U) je nahoře, zvýrazněná příčka pod U má význam jako zlomková čára a tečka mezi spodními symboly je znaménko násobení.

ohm zak1 ohm zak2 ohm zak

Příkad 1:

Rezistorem hodnoty 100 Ω protéká proud 0,5 A. Jaká je velikost napětí zdroje?

U = I*R = 0,5*100 = 50 V

Příklad 2:

Napětí zdroje je 12 V a velikost zatěžovacího rezistoru je 1,2 kΩ. Jaký proud protéká obvodem?

I = U/R = 12/1200 = 0,1 A

Příklad 3:

Napětí zdroje je 24V a obvodem protéká proud 100mA. Jaká je velikost rezistoru?

R = U/I = 24/(100*10-3) = 24*103/100 = 24000/100 = 240 Ω

Popisuje zákon zachování elektrického náboje.

Říká, že v každém bodě (uzlu) elektrického obvodu platí, že:
Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících.

kir zak1

Příklad:

I = I1 + I2 + I3 = 1 + 0,5 + 0,25 = 1,75 A

Formuluje pro elektrické obvody zákon zachování energie.

Říká, že:
Součet úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené části obvodu (smyčce) rovná součtu elektromotorických napětí zdrojů v této části obvodu.

kir zak2

Příklad:

U = U1 + U2 = 6 + 6 = 12 V

Quam euismod nec suspendisse sem curabitur elit malesuada lacus viverra, sagittis sit ornare orci augue nullam adipiscing pulvinar libero aliquam, vestibulum platea cursus pellentesque leo dui lectus curabitur. euismod ad erat curae non elit ultrices placerat, netus metus feugiat non conubia fusce porttitor sociosqu, diam commodo metus in himenaeos vitae.
Nam tristique duis eros cubilia quisque habitasse aliquam fringilla orci non vel, laoreet dolor enim justo facilisis neque accumsan in ad venenatis hac, per dictumst nulla ligula donec mollis massa porttitor ullamcorper risus. eu platea fringilla habitasse suscipit pellentesque donec est habitant vehicula, tempor ultrices placerat sociosqu ultrices consectetur ullamcorper.

Děliče napětí snižují vstupní napětí U1 v poměru rezistorů R1 a R2 na výstupní napětí U2.
Výstupní napětí je tedy vždy nižší než vstupní.

delice 01

Výpočty

 1. Nezatížený dělič napětí
  Výpočet je jednodušší a používá se také tehdy, je-li velikost zatěžovacího rezistoru R3 mnohonásobně vyšší, než R2.
  delice 02delice 03
 2. Zatížený dělič napětí
  Nejprve je třeba vypočítat výsledný odpor paralelně zapojených rezistorů R2 a R3. Vypočtenou hodnotu pak dosadit namísto R2 do výše uvedených vzorců.

Příklady:

 1. Vstupní napětí je 10V, R1=R2=10 kΩ. Jaké je výstupní napětí nezatíženého děliče?
  U2 = 104 / (104 + 104 ) * 10 = 1 / 2 * 10 = 5 V
 2. Vstupní napětí je 10V, R1=R2=10 kΩ, hodnota zatěžovacího rezistoru R3 je 10 kΩ. Jaké je výstupní napětí zatíženého děliče?
  Výsledná hodnota paralelně spojených rezistorů R2 a R3 je 5 kΩ
  U2 = 5 * 103 / (104 + 5 * 103 ) * 10 = 5 / 15 * 10 = 3,33 V

Kalkulačka

JavaScript Calculator
Go to top