Písmena řecké abecedy se v elektronice používají například k označení násobků jednotek, úhlů, vlnové délky, časové konstanty, apod.

Znaky Název Lat. Poznámka Znaky Název Lat. Poznámka
Α α alfa a Znak Α se nepoužívá  Ν ν n Znak Ν se nepoužívá
Β β beta b Znak Β se nepoužívá Ξ ξ ksí x  
Γ γ gama g   Ο ο omikron o Znaky Ο ο se nepoužívají
Δ δ delta d   Π π p  
Ε ε epsilon e Znak Ε se nepoužívá Ρ ρ r Znak Ρ se nepoužívá
Ζ ζ dzéta dz Znak Ζ se nepoužívá Σ σ sigma s  
Η η éta é Znak Η se nepoužívá Τ τ tau t  
Θ θ théta th   Υ υ  ypsilon y Znak Υ se nepoužívá
Ι ι ióta i Znak Ι se nepoužívá Φ φ f  
Κ κ kappa k Znak Κ se nepoužívá Χ χ chí ch Znak Χ se nepoužívá
Λ λ lamda l    Ψ ψ psí ps  
Μ μ m Znak Μ se nepoužívá  Ω ω omega ó  

Kalkulačka

JavaScript Calculator
Go to top