Přehled základních jednotek používaných v elektronice


Tučně jsou označené nejčastěji používané veličiny

Označení Veličina Jednotka Značka
A magnetická vodivost Henry H
B magnetická indukce Tesla T
C elektrická kapacita Farad F
D elektrická indukce Coulomb na metr čtvereční C/m2
E intenzita elektrického pole Volt na metr V/m
f frekvence (kmitočet) Hertz Hz
F magnetomotorické napětí Ampérzávit Az
Φ magnetický indukční tok Weber Wb
G vodivost (konduktivita) Siemens S
H intenzita magnetického pole Ampérzávit na metr Az/m
I elektrický proud Ampér A
L vlastní indukčnost Henry H
λ magnetická vodivost (permeance) Henry H
M vzájemná indukčnost Henry H
μ permeabilita Henry na metr H/m
P činný elektrický výkon Watt W
Q elektrické množství, náboj Coulomb C
R činný odpor (rezistance) Ohm Ω
o měrný odpor Ohmmetr Ωm
S zdánlivý elektrický výkon Voltampér VA
j hustota proudu Ampér na metr čtvereční A/m2
U elektrické napětí (potencionální rozdíl) Volt V
V elektrický potenciál  Volt V
W práce, energie Joule J
Wm magnetický pontenciál Ampér na závit A/z
X jalový odpor (reaktance) Ohm Ω
XC kapacitní odpor (kapacitance) Ohm Ω
XL induktivní odpor (induktance) Ohm Ω
Y zdánlivá vodivost (admitance) Siemens S
Z zdánlivý odpor (impedance) Ohm Ω

Nezaměňujte veličny a jednotky!
C
je současně označením pro elektrickou kapacitu (veličina) a současně pro jednotku Coulomb.

 

Kalkulačka

JavaScript Calculator
Go to top