Obsah webu je zobrazován prostřednictvím článků (articles). Vybrat můžete mezi jedním nebo více články.

Články jsou podle obsahu řazeny do kategorií a podkategorií (podobně jako složky ve Windows). Kategorie a podkategorie je třeba vytvořit předem podle toho, jaký plánujete obsah webu. Každý článek by měl obsahovat titulek (krátký, výstižný a poutavý název),  anotaci (krátký popis obsahu článku) a obsah. Obsahem článku mohou být kromě textu také obrázky, tabulky a další prvky, které umožňuje použitá šablona.

Co se bude zobrazovat určuje nastavení příslušné nabídy (menu).

  1. Jeden článek:
    clanky menu 01
  2.  Seznam článků:
    clanky menu 02
  3. Blog článků:
    clanky menu 03

Jeden článek

Možnost zobrazit jeden článek je využita na této stránce. Článek zabírá většinu stránky, pouze v horní a dolní části jsou použity moduly, které umožňují navigaci (menu) a další, s doplňujícími informacemi, například Mapa stránek nebo Copyriht.


Více článků

Pro zobrazení více článků se používá seznam nebo blog. Parametry zobrazení naleznete v nabídce Obsah/Správce článků/Možnosti. Jedná se o globální nastavení, které je možné změnit v příslušném nastavení menu (týká se jen příslušného menu).

clanky moznosti

Nastavení obsahuje mnoho možností. Není jednoduché ani přehledné a nejspíš budete muset experimentovat, aby jste dosáhli vámi požadovaných vlastností.


Seznam

Jak z názvu vyplývá, slouží k zobrazení článků z jedné nebo více kategorií. Každému článku odpovídá jeden řádek seznamu. V konfiguraci můžete zvolit, kategorii, údaj o článku (autor, datum. počet zobrazení).

clanky seznam

Poznámka:

V ukázce je zakázáno zobrazení autora a zvoleno je datum vytvoření, které je řezeno setupně.


Blog

Zobrazuje titulek (název článku), anotaci a tlačítko číst dál v jedné nebo více kategoriích.

clanky blog

Poznámky:

Nastavit lze celkový počet zobrazených článků, počet sloupců a způsob řazení.

Vzhled úvodní stránky se konfiguruje samostatně v nabídce Blog / Hlavní stránky.

 

Go to top