K propojení jednotlivých komponent v síti (metalické) se používají různé kabely a konektory.

Pro připojení konektorů se využívá technologie nazývané krimpování (nalisování/zamáčknutí).

Slovo "Crimpen" pochází z angličtiny a znamená plastické (trvalé) přetváření materiálů - deformaci ohybem.
Tato technika se používá již přes 50 let. Jako dominantní technika se krimpování prosadilo pro výkonové kabely, koaxiální kabely a kabely pro přenos datových signálů.

Krimpování konektoru je nevratné; konektor nelze bez poškození z kabelu odstranit a znovu použít.


Koaxiální kabely a BNC konektory

Jedná se o starší, dnes již málo využívané zapojení. Zpravidla se používá koaxiální kabel typu RG-58 s impedancí 50 Ω. Montáž konektoru se provádí pomocí speciálních nástrojů, tzv. stripovacích a krimpovacích kleští. Kabel se nejprve odizoluje a poté se nalisuje konektor.

site kon01


Nářadí

 

site kon02


Postup

Na kabel nasadíme nejprve upevňovací trubičku, kterou později stiskneme krimpovacími kleštěmi. Nezapomeneme rovněž na tepelně smrštivou bužírku, kterou nakonec použijeme pro zafixování namontovaného konektoru. Pak je třeba odstranit z koaxiálního kabelu izolaci. Důležité je přesně dodržet předepsané vzdálenosti a správně nastavit nástroj na odstranění izolace tak, aby se nepoškodily tenké drátky stínícího pláště kabelu.

site kon03Konektor BNC

Pomocí kleští krimpujeme střední vodič koaxiálního kabelu na zlacený střední vývod konektoru. Pak nasuneme kovovou trubičku a krimpujeme plášť kabelu. Nakonec přetáhneme bužírku a zahřehme (např. horkovdušnou pistolí), aby se spoj zafixoval a nedošlo k vytržení kabelu. Částečně tak také zabráníme pronikání vlhkosti do konektoru.

Poznámka:

Stejný postup, jen s jinými typy kabelů a konektorů, se používá při zhotovení anténních kabelů pro Wi-fi.


Kroucená dvoulinka a konektory RJ45

Kabel tvoří 4 dvojice (páry) izolovaných vodičů v základní barvě (modrá, zelená, oranžová, hnědá) a bílé v kombinaci s příslušnou základní barvou. Kroucení neboli twistování zajišťuje vyšší odolnost proti interferencím s okolními vlivy. Při toku elektronů vodičem se okolo vodiče vytváří magnetické pole. Jsou-li dva vodiče, které jsou součástí stejného elektrického okruhu, dostatečně blízko od sebe, jejich magnetická pole působí proti sobě - tím se vzájemně potlačí. Dojde-li k porušení twistování např. nevhodným způsobem pokládání kabelu nebo jeho ukončení v panelu či zásuvce, mohou se přenosové vlastnosti spoje zhoršit. To se projeví snížením komunikační rychlosti.

site kon05

Častěji se setkáte s nestíněnými kabely, označovanými jako UTP (Unshelded Twisted Pair). Stíněné kabely bývají označovány jako FTP (Foiled Twisted Pair) nebo ScTP (Screened Twisted Pair). Stínění má své opodstatnění zejména při vyšších přenosových rychlostech, kdy omezuje nejen možné rušení pronikající do kabelu, ale i vyzařování energie z kabelu do okolí.

Aby mělo stínění význam, musí být na jednom konci (pouze na jednom) uzemněno!


 

RJ45 KonektoryUTP kabel

Pro běžné sítě s rychlostí 100 MBps se používají kabely kategorie 5, označované jako CAT 5.

Připojení jednotlivých drátů ke kontaktům konektoru je standardizováno. Aby to nebylo tak jednoduché, používá se používá se dvou standardů T568A a T568B, které se odlišují přehozením datových párů (zelený a oranžový). Zapojení jsou funkčně shodná, je však třeba, aby oba konce kabelu byly zapojeny stejně (nechcete-li zhotovit překřížený kabel). Pokud opravujete nebo rozšiřujete existující síť, dodržujte použitý standard. Častěji se používá standard T568B. Jednotlivé páry nejsou zapojeny postupně, ale stylem 1-2, 3-6, 4-5 a 7-8.

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny možnosti zapojení konektorů:

Tabulka zapojení

Poznámky:

 • Pořadí barev podle standardu T568A odpovídá překřížení v předchozí tabulce
 • Přímý kabel se používá k propojení mezi počítačem a HUBem (nebo SWITCHem)
 • Překřížený kabel se používá např. k propojení dvou počítačů v sítí Peer-to-peer
 • Novější počítače dokaží automaticky detekovat zapojení kabelu, je tedy jedno, které zapojení použijeme

Ke spojení kabelu s konektorem se používá krimpování (lisování) pomocí speciálních kleští.

Postup:

 1. Zastřihneme konec kabelu, nasuneme krytku, zasuneme po doraz do části pro odizolování a odstraníme vnější plášť kabelu.
  Krimpování
 2. Jednotlivé páry rozpleteme a vyrovnáme ve správném pořadí, zastřihneme konce vodičů do roviny, upravený konec kabelu zasuneme do konektoru, zkontrolujeme, zdali jsou konce vodičů zasunuty až do konce, konektor s nasunutým kabelem vložíme do kleští a krimpujeme.
  Krimpování
 3. Zkontrolujeme výsledek, nasuneme krytku, hotový kabel proměříme.
  Krimpování

Poznámky:

 • Při odstraňování pláště kabelu nesmíme kleště úplně zmačknout. Došlo by k poškození izolace vodičů nebo jejich ustřižení.
 • Jednotlivé vodiče se neodizolovávají!
 • Při práci je třeba postupovat opatrně a svědomitě. Špatně nakrimpovaný konektor nelze opravit. Je třeba jej odstřihnout a začít znovu.
 • Nejčastější chybou je, že konce vodičů nejsou zasunuty až do konce, nebo kleště dostatečně nedomáčkneme.
 • Špatně provedený spoj může být příčinou zničení nebo poškození připojených zařízení (zvláště pokud jsou kabelem také napájeny viz. PoE).
 • Můžeme také použít již hotových kabelů, které se vyrábí v délkách 2 až 10 m jako přímé nebo překřížené. V nabídkách je nalezneme pod označením UTP Patch kabel.

Detailní ukázka správného připojení kabelu ke konektoru a konektoru RJ45 před připojením

Krimpování


Zásuvka RJ-45

Pro instalování zásuvek potřebujeme kromě zásuvek a UTP kabelu šroubovák a narážečku. Šroubovák pro odstranění šroubků a narážečku pro naražení drátů UTP kabelu do míst k tomu určených v zásuvce.

Zásuvka

Na následujícím obrázku jsou vodiče UTP kabelu nachystány k naražení. V tomto případě je vyráběna levá zásuvka (je lze poznat ze šipky vedoucí od barevně vyznačených míst k levé zásuvce) a zásuvka bude typu B (to je poznat z toho, že umístění drátů se řídí podle spodní poloviny barevného schématu a to je označeno písmenem B).

site kon10

Přečnívající konce vodičů odštípneme a do samořezných kontaktů zásuvky narážečkou zarazíme.


Patch panel

Patch panel je sada RJ-45 zásuvek umístěných v jednom panelu, kde se zakončují kabely rozvodů. Zpravidla se používá normalizovaná šířka 19".

site kon11


Testování a opravy

site kon12
Častou závadou v počítačových sítích bývá přerušený, špatně propojený kabel, nebo špatně nakrimpovaný konektor.
Pro diagnostiku závad se používají speciální testery. Jsou rozdělěny na dva díly, tak aby je bylo možné připojit i ke vzdáleným koncům kabelu. Každá část je opatřena samostatnou indikací pomocí LED diod. Hlavní (ovládací část mívá někdy LCD displej.
Indikují přerušený, zkratovaný, špatně propojený, nebo překřížený kabel.
Některé testery mají více různých typů konektorů a umožňují testování koaxiálních kabelů, USB kabelů, apod.

Sada

Zakoupit můžeme i různé sady, které kromě testeru obsahují potřebné nářadí, konektory a krytky.

Go to top