Napájecí zdroj vhodný například pro laboratorní zdroj nebo zesilovač.

Zdroj 1

Poskytuje kladné nestabilizované napětí a záporné stabilizované napětí.

Schéma zapojení

zdroj1 schema

Popis funkce

Hlavním úkolem napájecího zdroje je snížit vstupní napětí 230 V, bezpečně je oddělit od výstupu, usměrnit a filtrovat. Pro potřebu měření nebo dalšího využití sekundárního napětí transformátoru je napětí vyvedeno přes pojistku F2 na svorkovnici K2. Dále je toto napětí připojeno k můstkovému usměrňovači, dvoucestně usměrněno, kondenzátorem C1 filtrováno a vyvedeno na svorkovnici K3. Součástí zapojení je také pomocný zdroj záporného napětí, který je tvořen součástkami C2, C3, D1, D2, IO1 a C5. Zapojení vychází ze zdvojovače napětí. Při záporné půlvlně (střídavého napětí na sekundáru transformátoru) prochází přes kondenzátor C2 proud na zenerovu diodu D1, která omezí velikost napětí na cca 16 V. Dále prochází proud přes D2 na filtrační kondenzátor C3 a integrovaný stabilizátor pevného napětí 79L05, na jehož výstupu je již stabilizované (záporné) napětí velikosti 5 V. Aby byla zajištěna správná funkce stabilizátoru, je třeba jej zatížit (dle údajů výrobce) minimálním proudem 5 mA. To odpovídá zatěžovacímu rezistoru hodnoty 1 kΩ. Napětí na filtračním kondenzátoru C1 se zvyšuje o výstupní napětí stabilizátoru. Bez zatížení by tedy mohlo dosáhnout hodnoty, která je vyšší než 50 V (maximální napětí C1), proto je možné pomocí jumperu JP1 zdvojovač odpojit. Keramické kondenzátory C4 a C5 připojené paralelně k výstupním svorkám filtrují vysokofrekvenční napětí (rušení), které by mohlo pronikat ze sítě nebo usměrňovače a C5 také zabraňuje rozkmitání stabilizátoru (viz. doporučené zapojení).

Z hlediska bezpečnosti a ochrany proti nebezpečnému napětí je třeba použít originální síťový transformátor.

Rozpiska součástek

položka označení název typ hodnota kusů
1 C1 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E2200M/50V 2,2 mF 1
2 C2 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E47M/50V 47 µF 1
3 C3 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E220M/25V 220 µF 1
4 C4, C5 KONDENZÁTOR KERAMICKÝ CK 100N/63V 100 nF 2
5 TR1 TRANSFORMÁTOR TRHEI601-2X12   1
6 U1 DIODOVÝ MŮSTEK B250C1500F   1
7 D1 ZENEROVA DIODA BZX83V016   1
8 D2 DIODA 1N4003   1
9 IO1 INTEGROVANÝ OBVOD 79L05   1
10 F1 AXIÁLNÍ POJISTKA FST00.315   1
11 F2 AXIÁLNÍ POJISTKA FST01   1
12 F1, F2 POJISTKOVÉ POUZDRO SHH2   2
13 K1 až K4 SVORKOVNICE ARK306 2P   4
14 K5 SVORKOVNICE ARK306 3P   1

Deska ze strany součástek

Zdroj 1 soucastky

Deska ze strany spojů

Zdroj 1 spoje

Hotový zdroj

Zdroj 1


Zdroj 2

Další zapojení představuje klasický symetrický napájecí zdroj, který je možné použít pro nízkofrekvenční zesilovač s TDA7264. Vzhledem k výkonu transformátoru (20 VA) a napětí 2 x 12 V však nebude možné dosáhnout maximálního výstupního výkonu zesilovače. Vhodnější by byl síťový transformátor typu TRHEI662-2X15, který má výkon 33 VA při napětí 2 x 15 V. Jeho rozměry, hmotnost i cena je však podstatně vyšší.

Pro filtraci napájecího napětí je použito paralelně zapojených elektrolytických kondenzátorů s kapacitou 4,7 mF, které vykrývají napájení zesilovače při krátkodobých výkonových špičkách. Keramické kondenzátory s kapacitou 100 nF zabraňují pronikání vysokofrekvenčního rušení.

Tavná pojistka 315 mA je zapojena pouze v primárním vinutí transformátoru.

Schéma zapojení

Zdroj 2 schema

Rozpiska součástek

 

položka označení název typ hodnota kusů
1 C1 až C4 KONDENZÁTOR ELEKTROLYTICKÝ E4700M/35V 4,7 mF 4
2 C5, C6

KONDENZÁTOR KERAMICKÝ

CK 100N/63V 100 nF 2
3 TR1 TRANSFORMÁTOR TRHEI601-2X12   1
4 U1 DIODOVÝ MŮSTEK B250C1500F   1
5 F1 AXIÁLNÍ POJISTKA FST00.315   1
6 F1 POJISTKOVÉ POUZDRO SHH2   1
13 K1 SVORKOVNICE ARK306 2P   1
14 K5 SVORKOVNICE ARK306 3P   1

Deska ze strany součástek

Zdroj 2 soucastky

Deska ze strany spojů

Zdroj 2 spoje


 

Go to top