Kondenzátory (kapacitory)

Vyznačují schopností shromažďovat v sobě elektrický náboj. Jejich hlavní vlastností je kapacita,…

Číst dál

Kabely a konektory

K propojení jednotlivých komponent v síti (metalické) se používají různé kabely a…

Číst dál

Tranzistory

Tranzistor je aktivní polovodičová součástka se třemi vývody. Používá se zejména v…

Číst dál

Vypínač s kontrolkou

 Zapojit vypínač, který indikuje, že jste zapomněli zhasnout a svítí žárovka v místnosti…

Číst dál

Stabilizátory napětí (paralelní)

Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelní a sériové. Nejjednodušším paralelním…

Číst dál

Symetrický regulovaný zdroj

K napájení operačních zesilovačů se používá symetrické napětí.

Číst dál

Korekční zesilovač s TDA1524

Integrovaný obvod TDA1524 je starší a nepatří do Hi-Fi zesilovačů, ale zapojení…

Číst dál

Elektronická zátěž

Nahrazuje klasické reostaty používané při testování vlastností napájecích zdrojů.

Číst dál

Relé

Je součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty.

Číst dál

Operační zesilovače

Název operační zesilovače (OZ) pochází z původní funkce, tedy provádění různých matematických…

Číst dál

Návrh elektronického obvodu

Nechcete-li jen kopírovat již vytvořené obvody, osazovat součástky a doufat, že vše…

Číst dál

Diody

Součástky se dvěma elektrodami, označovanými jako anoda a katoda.

Číst dál

Laboratorní zdroj s TLC271

Jednoduchý laboratorní zdroj 0 až 25 V s možností nastavení proudového omezení do 1,5 A.

Číst dál

Užitečné nástroje

Instalaci, konfiguraci i úpravy Joomly vám usnadní dále popisovaný software.

Číst dál

RC generátor s tranzistory

Oscilátor je zařízení které vytváří periodicky se opakující signál.

Číst dál

Digitální panelová měřidla

K měření napětí nebo proudu lze využít levných digitálních měřidel.

Číst dál

Základní výpočty

Přehled hlavních zákonů používaných v elektrotechnice

Číst dál

Indikátor vybuzení

Slouží k měření velikosti audio signálu.

Číst dál

Go to top